top of page

בהרבה מקרים בשלב הזה חלום הופך להיות סיוט

רצונות הקליינט נופלות בגלל אילוצים של הקבלן

תרגום עתיק של המילה ארכיטקט זה בונה-על

בסטודיו יד האדריכל הארכיטקט בעצמו נמצא באתר

במקרים אידיאליים הארכיטקט גם בונה בעצמו את המבנה כמו בפרויקט של בית קליינמן

​כך הפרויקט מקבל פתרונות מהאדריכל ולא מהקבלן

והקליינט מקבל מה שהוא רצה

בניה

  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page